Loading...

Teneos

רישום לטנאוס

פרטים אישיים
הלוואה מבוקשת
(טווח של 20,000 עד 1,000,000 ש"ח)
    חודשים
פרטי הלוואה
כמות בטוחה נדרשת*: 0.00 ביטקוין
סכום החזר חודשי**: 0.00 ש"ח
* כמות בטוחה נדרשת - פי 2 מסכום ההלוואה
** החזר חודשי של ריבית בלבד
לחץ כאן למעבר לתנאי השירות

Teneos

העברה לטריא לבקשת הלוואה

השלב הבא בתהליך בקשת ההלוואה מתבצע באתר של טריא.
בלחיצה על הכפתור למטה, תועברו לאתר של טריטא.

סיכום
שם:
מספר ת"ז:
אימייל:
טלפון נייד:
סכום הלוואה מבוקש:0.00 ש"ח
כמות בטוחה נדרשת:0.00 ביטקוין
החזר חודשי צפוי:0.00 ש"ח

Teneos

סטטוס הלוואה ובטוחה

סטטוס:הפקדת בטוחות
סכום הלוואה מבוקש:0.00 ש"ח
סכום להחזר (קרן וריבית):0.00 ש"ח
גודל בטוחה נדרש:0.00 ש"ח
מחיר ביטקוין נוכחי:0.00 ש"ח
כמות ביטקוין מינימלית להפקדה:0.00 ביטקוין
הפקדת בטוחות ביטקוין
#
כתובתך האישית להפקדת ביטקוין:

כמות מינימלית להפקדה: 0.00 ביטקוין

Teneos

סטטוס הלוואה ובטוחה

סטטוס:הלוואה פעילה
סכום ההלוואה:0.00 ש"ח
יתרה להחזר (קרן וריבית):0.00 ש"ח
כמות ביטקוין מופקדת כבטוחה:0.00 ביטקוין
מחיר ביטקוין נוכחי:0.00 ש"ח
LTV (יחס ההלוואה לבטוחה):0.00