Loading...

Teneos

רישום לטנאוס

פרטים אישיים
הלוואה מבוקשת
(טווח של 20,000 עד 1,000,000 ש"ח)
    חודשים
פרטי הלוואה
כמות בטוחה נדרשת*: 0.00 ביטקוין
סכום החזר חודשי**: 0.00 ש"ח
* כמות בטוחה נדרשת - פי 2 מסכום ההלוואה
** החזר חודשי של ריבית בלבד

Teneos

העברה לטריא לבקשת הלוואה

השלב הבא בתהליך בקשת ההלוואה מתבצע באתר של טריא.
בלחיצה על הכפתור למטה, תועברו לאתר של טריטא.

סיכום
שם:
מספר ת"ז:
אימייל:
טלפון נייד:
סכום הלוואה מבוקש:0.00 ש"ח
כמות בטוחה נדרשת:0.00 ביטקוין
החזר חודשי צפוי:0.00 ש"ח

Teneos

סטטוס הלוואה ובטוחה

סטטוס:הפקדת בטוחות
סכום הלוואה מבוקש:0.00 ש"ח
סכום להחזר (קרן וריבית):0.00 ש"ח
גודל בטוחה נדרש:0.00 ש"ח
מחיר ביטקוין נוכחי:0.00 ש"ח
כמות ביטקוין מינימלית להפקדה:0.00 ביטקוין
הפקדת בטוחות ביטקוין
1JSqev1WbEmAdvHLrieK5ZbiyTUCif1jTm
כתובתך האישית להפקדת ביטקוין:

1JSqev1WbEmAdvHLrieK5ZbiyTUCif1jTm

כמות מינימלית להפקדה: 0.00 ביטקוין

Teneos

סטטוס הלוואה ובטוחה

סטטוס:הלוואה פעילה
סכום ההלוואה:0.00 ש"ח
יתרה להחזר (קרן וריבית):0.00 ש"ח
כמות ביטקוין מופקדת כבטוחה:0.00 ביטקוין
מחיר ביטקוין נוכחי:0.00 ש"ח
LTV (יחס ההלוואה לבטוחה):0.00