Loading...

Teneos

רישום לטנאוס

פרטים אישיים
אנא הזינו שם פרטי תקין
אנא הזינו שם משפחה תקין
אנא הזינו מספר טלפון תקין
אנא הזינו מספר ת"ז תקין
הלוואה מבוקשת
אנא הזינו סכום הלוואה תקין
(טווח של 20,000 עד 1,000,000 ש"ח)
    חודשים
פרטי הלוואה
כמות בטוחה נדרשת*: 0.00 ביטקוין
סכום החזר חודשי**: 0.00 ש"ח
* כמות בטוחה נדרשת - פי 2 מסכום ההלוואה
** החזר חודשי של ריבית בלבד
לחץ כאן למעבר לתנאי השירות

Teneos

סיום תהליך הרשמה

נציג של טנאוס יצור איתך קשר בזמן הקרוב לסיום תהליך ההרשמה.

סיכום
שם:
מספר ת"ז:
אימייל:
טלפון נייד:
סכום הלוואה מבוקש:0.00 ש"ח
גודל בטוחה נדרש:0.00 ש"ח
משך זמן הלוואה:0 חודשים
החזר חודשי צפוי:0.00 ש"ח

Teneos

סטטוס הלוואה ובטוחה

סטטוס:הפקדת בטוחות
סכום הלוואה מבוקש:0.00 ש"ח
סכום להחזר (קרן וריבית):0.00 ש"ח
גודל בטוחה נדרש*:0.00 ש"ח
מחיר ביטקוין נוכחי:0.00 ש"ח
כמות ביטקוין מינימלית להפקדה:0.00 ביטקוין

* נכון לתאריך , במידה ויחול שינוי משמעותי במחיר הנכס הדיגיטלי לפני קבלת ההלוואה, ייתכן ותתבקש/י להפקיד כמות נוספת

הפקדת בטוחות ביטקוין
#
כתובתך האישית להפקדת ביטקוין:

כמות מינימלית להפקדה: 0.00 ביטקוין

Teneos

סטטוס הלוואה ובטוחה

סטטוס:הלוואה פעילה
סכום ההלוואה:0.00 ש"ח
יתרה להחזר (קרן וריבית):0.00 ש"ח
כמות ביטקוין מופקדת כבטוחה:0.00 ביטקוין
מחיר ביטקוין נוכחי:0.00 ש"ח
LTV (יחס ההלוואה לבטוחה):0.00  %
הפקדת בטוחות ביטקוין
#
כתובתך האישית להפקדת ביטקוין: